Annonsering

Köp- och leveransvillkor

Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till fredag kommer att behandlas samma dag för leverans inom tre arbetsdagar. Beställningar mottagna på lördagar och söndagar kommer att behandlas på måndag. Leverans sker genom Posten via brev eller paket.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att kunden inte längre vill ha varan, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Assyriska FF köpvillkor. Det går tyvärr inte att avbeställa efter att beställningen blivit expedierad. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta försändelsen. Det går heller inte att avbeställa icke lagerförd produkt, vilken köpts in eller färdigställts speciellt för kunden. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Assyriska FF. Avbeställning ska ske per e-post till info@assyriska.se

Betalalternativ

Alla kortbetalningar sker i svenska kronor (SEK) och inklusive moms. Betala med Visa / Mastercard tryggt och säkert över internet direkt efter beställning. Din betalning förmedlas av Paypal med säker kryptering enligt strikt banknorm. Inga extra avgifter tillkommer för kortbetalning.

Köpvillkor

Alla priser avser svenska kronor (SEK).

Tillämplighet

För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen och distansavtalslagen. Mer information finns på Konsumentverkets hemsida www.kov.se

Beställning

Om beställaren är under 18 år måste målsmans tillstånd inhämtas innan köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Assyriska FF lider ekonomisk skada, polisanmäls. Assyriska FF friskriver sig för tryckfel, informationsfel, samt fel i specifikation på Assyriska FF produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Betalning/Priser

Moms ingår i alla priser. Betalning sker mot kortbetalning eller direktbetalning via bank. Vi använder paypals betalsystem vilket möjliggör betalning med Mastercard, Visa.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen. Assyriska FF reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Om priset på en produkt är uppenbart felaktigt kan detta tvinga Assyriska FF att häva köpet och återbetala eventuella inbetalade pengar på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktigheten upptäcks. Orsaken till felet skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leveranstider och avbeställning

Kunden får häva köpet om Assyriska FF inte skulle leverera inom rimlig tid. Assyriska FF har rätt att begära ersättning för de kostnader som det uteblivna köpet åsamkat Assyriska FF. Kunden är skyldig att ta emot en vara om beställningen redan har hunnit bli expedierad. Det går inte att avbeställa icke lagerförd produkt som köpts in speciellt för kunden. Avbeställning är inte giltig förrän kunden fått bekräftelse från Assyriska FF per e-post.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Assyriska FFs egendom till dess att full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Assyriska FFs ansvar till följd av fel i varan är begränsad till dessa försäljningsvillkor. Assyriska FF bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex men ej begränsat till inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamation

Kontakta Assyriska FF för erhållande av ett returnummer. Uppge beställning och order-id samt orsak till reklamationen. Returnumret är sedan giltigt i 14 dagar.
Vid samtliga fall då en vara returneras till Assyriska FF skall kunden först ha erhållit ett returnummer. Detta returnummer skall sedan tydligt märkas på paketlappen (inte på originalförpackningen). Defekta produkter som returernas till Assyriska FF bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den inte riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Assyriska FF har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp tillsänd till sig. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd till sig debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:- exkl.moms + frakt tur och retur och hanteringskostnad av ärendet. Försändelser som saknar returnummer återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Assyriska FF förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall då identisk vara ej finns tillgänglig.

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Assyriska FF för att få ett returnummer. Returfrakten bekostas av konsumenten. .

Outlöst försändelse

Om en försändelse inte löses ut utan paketet går i retur till Assyriska FF debiteras en avgift om 250:- plus moms för att täcka Assyriska FFs kostnader.

Transportskadat gods

Om en vara från Assyriska FF skadas i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis Posten 020-340 340), dock senaste inom 7 dagar.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför leverantörens kontroll som ej skäligen kunnat förutses men som påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Assyriska FFs sida, som gör att Assyriska FF ej kan hålla nämnda avtal, skall utgöra grund till att Assyriska FF befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Övrigt

Assyriska FF förbehåller sig rätten att utan föregående avisering ändra all information inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden . Vid eventuell slutförsäljning till nämnd prisbild eller p.g.a av att en vara utgår, har Assyriska FF rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda pengar på bästa sätt. Assyriska FF skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdig produkt finns tillgänglig.

Kortbetalning

Betala med Visa/Mastercard  kontokort tryggt och säkert över Internet direkt efter beställning. Din betalning förmedlas av Paypal med säker kryptering enligt strikt banknorm. Dina kortuppgifter sänds direkt till bank och kan ej läsas av annan än din bank. Inga extra avgifter tillkommer för kortbetalning.


Varukorg  

produkt (tom)

PayPal